przesiąkać


przesiąkać
Przesiąknąć czymś jak gąbka zob. gąbka 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przesiąkać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk VIIIa, przesiąkaća, przesiąkaćają {{/stl 8}}– przesiąknąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVb a. IVa, przesiąkaćsiąkł || przesiąkaćnął, przesiąkaćsiąkła || przesiąkaćnęła {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przesiąkać — → przesiąknąć …   Słownik języka polskiego

  • gąbka — ż III, CMs. gąbkabce; lm D. gąbkabek 1. zool. gąbki «Porifera (Spongiaria), typ prymitywnych osiadłych zwierząt wielokomórkowych, nie mających wyodrębnionych tkanek i narządów, obejmujący około pięciu tysięcy gatunków różnej wielkości i… …   Słownik języka polskiego

  • infiltrować — ndk IV, infiltrowaćruje, infiltrowaćował, infiltrowaćowany 1. «o substancjach płynnych lub gazowych: przenikać, przesiąkać przez pory i kanaliki jakiegoś ciała, jakiejś materii; wsiąkać, wnikać» 2. «zwykle o wpływach obcych lub jakichś czynnikach …   Słownik języka polskiego

  • przesiąknąć — dk Va a. Vc, przesiąknąćnę, przesiąknąćniesz, przesiąknąćnij, przesiąknąćnął a. przesiąknąćsiąkł, przesiąknąćnęła a. przesiąknąćkła, przesiąknąćnęli a. przesiąknąćkli, przesiąknąćnąwszy a. przesiąknąćkłszy przesiąkać ndk I, przesiąknąćam,… …   Słownik języka polskiego

  • rewolucjonizować — ndk IV, rewolucjonizowaćzuję, rewolucjonizowaćzujesz, rewolucjonizowaćzuj, rewolucjonizowaćował, rewolucjonizowaćowany 1. «pobudzać do rewolucji (społecznej. politycznej), szerzyć idee rewolucji; czynić rewolucyjnym» Rewolucjonizować naród.… …   Słownik języka polskiego

  • wędzić — ndk VIa, wędzićdzę, wędzićdzisz, wędź, wędzićdził, wędzićdzony «konserwować produkty (np. mięso, ryby) przez poddanie ich (w określonych warunkach wilgotności i temperatury) działaniu dymu wydzielanego przez palące się drewno» Boczek, ser wędzony …   Słownik języka polskiego

  • infiltrować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, infiltrowaćruję, infiltrowaćruje, infiltrowaćany {{/stl 8}}– zinfiltrować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} najczęściej w odniesieniu do wpływów zewnętrznych, obcej ideologii: w sposób trudno… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nasiąkać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, nasiąkaćam, nasiąkaća, nasiąkaćają {{/stl 8}}– nasiąknąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa a. IVb, nasiąkaćnę, nasiąkaćnie, nasiąkaćnij, nasiąkaćnąłem || nasiąkaćkłem, nasiąkaćnął || nasiąkaćsiąkł, nasiąkaćnęła ||… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przechodzić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, przechodzićdzę, przechodzićdzi, przechodzićchodź, przechodzićdzony {{/stl 8}}– przejść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, przechodzićjdę, przechodzićjdzie, przejdź, przeszedł, przeszła, przeszli {{/stl 8}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień